Friday, 2 June 2017
'Aku tak kisah kau bodoh. Yang aku kisah bila kau pura-pura bijak'